Rozvody vody a odpadů v bytovém domě – videozáznam webináře

0.00

Jak postupovat, pokud uvažujete o rekonstrukci rozvodů pitné vody a odpadů? Jaké materiály jsou na trhu k dispozici a jakými užitnými vlastnostmi se liší? Jak posoudit technologie rozvodů pitné vody z hlediska hygienické bezpečnosti a provozní spolehlivosti nebo Jak zajistit, aby každé spláchnutí toalety neobtěžovalo hlukem celý bytový dům? Na tyto, ale i mnoho dalších otázek dostanete odpovědi ve videozáznamu z webináře Rozvody vody a odpadů v bytovém domě.